Úvod

Elektromontážní firma El-plus. s r. o. byla založena v Liberci 2.5.2007 dvěma společníky, Robertem Hanušem a Josefem Kinským. V soušasné době je jediným společníkem firmy pan Hanuš.

Od doby svého vzniku firma realizovala na stovky zakázek, které se týkají veškerých typů bytové a průmyslové instalace,elektropožární instalace,fotovoltaiky,zemědělské provozy a revize.

K dobrému chodu a úspěšnému provádění zakázek napomáhá zkušenost a kvalifikace zaměstnanců, dobrá technická vybavenost (nářadí, lešení, vozový park) a v neposlední řadě i cenové podmínky.

Cílem firmy je poskytovat kvalitní služby pro co nejširší okruh zákazníků.